Kibicujemy spadkowi wartości złotówki

Spadek wartości czegokolwiek to zawsze sytuacja zła. Przynajmniej tak rozumiemy to w tak zwanym zdroworozsądkowym podejściu, które pomimo swojej obiecującej nazwy, nie zawsze pozwala dobrze zrozumieć rzeczywistość. Jedną z takich sytuacji jest zdarzenie polegające na tym, że obce waluty online stają się powoli więcej warte od naszej złotówki. Wiele osób jest niezadowolonych, kiedy widzi czerwone literki przy wartości naszej waluty, ale eksperci zwykle twierdzą, że jest to sytuacja pożądana. Przynajmniej wtedy, kiedy zmiany nie są zbyt dynamiczne.

Tańsza waluta szansą dla eksportu

Pluskantor.pl – kantor internetowy, zawsze notuje zwiększoną aktywność w sytuacjach, kiedy polska waluta zaczyna trochę tracić w stosunku do innych, kiedy odbywa się wymiana walut. Nie oznacza to naturalnie, że nagle zaczyna się panika i wszyscy wyprzedają walutę  strachu przed inflacją. Nic z tych rzeczy. Spadek wartości waluty oznacza bowiem zazwyczaj okazję do rozkręcenia koniunktury i przyspieszenia gospodarki. Związane jest to z poprawiającą się pozycją eksporterów.

Każdy kij ma dwa końce

Sytuacja naszego kraju jest w dużej mierze ambiwalentna. Naszym problemem jest bowiem to, że nie mamy zbyt wielu surowców naturalnych i musimy je sprowadzać. Chodzi głównie o ropę naftową i gaz, jakie płyną do nas ze wschodu. Do tego dochodzi jeszcze mnóstwo metali i minerałów, których u nas prawie nie ma, z nielicznymi wyjątkami. Z tego powodu spadki wartości naszej waluty są problematyczne.

Rozwinięte gospodarki nie opierają się jednak na surowcach o niskim poziomie przetworzenia. Jeszcze nie jesteśmy gospodarką rozwiniętą, ale już bardzo duże znaczenie ma u nas przede wszystkim przetwórstwo. Oznacza to, że w momencie osłabienia się waluty, koszty wyprodukowania maszyny czy opakowania nawozu sztucznego wyraźnie rosną, ale równocześnie bardzo poprawia się pozycja konkurencyjna produktu na rynkach zagranicznych. Niewielki wzrost kosztu przy niewielkim wzroście zarobku ze sprzedaży w przypadku produktów przetworzonych daje zawsze per saldo większy zysk. Tym większy, im bardziej przetworzony jest produkt.

Dlatego można powiedzieć, że pomimo faktu wzrostów kosztów wytwarzania i przetwarzania bardzo wielu rzeczy, niewielkie spadki wartości naszej waluty są mimo wszystko korzystne dla kraju jako całości, ponieważ jesteśmy mocno oparci na eksporcie i jego wartość musi rosnąć, by kraj się bogacił. A deprecjacja waluty w tym pomaga.