Czy wojna handlowa powoduje recesję?

Wojna handlowa wiąże się z nałożeniem ceł pomiędzy partnerami handlowymi. To prawie na pewno spowoduje spadek dobrobytu gospodarczego dla wszystkich krajów, które doświadczają wyższych taryf i spadku wymiany handlowej. Jednak ten spadek dobrobytu gospodarczego to nie to samo, co recesja […]